Хийгдэж буй судалгаа Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Гарчиг Зохиогч Хэвлэн нийтэлсэн Он Ангилал
Impacts of Mongolian FTAs with the Countries in Northeast Asia: CGE Analysis with GTAP 8 Data Base Sh.Enkhbayar & Tomoyoshi Nakajima

ERINA

2013 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Mongolian Economic Outlook, ADB 2014 ADB

Asian Development Bank

2014 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
2014 оны үндэсний хүний хөгжлийн илтгэл

UNDP

2014 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх

Дэлхийн банк, Үндэсний статисикийн хороо

2009 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яамны харъяа Хөдөлмөрийн судалгааны институт

2013 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Тусламжийн Хүрээ

Монгол Улсын Засгийн газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

2011 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдийн дунд явуулсан санал асуулгын дүн Г. Ариунхишиг

Монголбанк

2005 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал МОНГОЛБАНК

МОНГОЛБАНК

2011 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам

Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Ядуурлын судалгаа, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, бодлогыг хөгжүүлэх

UNDP

2011 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Монгол улс Ядуурлын байдлын үнэлгээ

Дэлхийн банк

2006 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Хүний хөгжлийн илтгэл 2011

UNDP

2011 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Макро эдийн засгийн болон аж байдлын үзүүлэлтээр хийсэн хүчин зүйлийн судалгаа МУИС- ийн ЭЗС-ийн Статистикийн тэнхмийн эрхлэгч, доктор ( Ph.D) Б. Батмөнх

Үндэсний Статисткийн Хороо

2010 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 2013 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Барометрийн судалгаа

Хөдөлмөрийн судалгааны институт

2013 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Хүний хөгжлийн илтгэл 2014 Халид Малик

UNDP

2014 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, хүний хөгжил

Монгол улсын хүний хөгжлийн илтгэл

2011 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөрийн судалгааны институт

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөрийн судалгааны институт

2013 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Ядуурал монголд: тоо баримтын цаана гол асуудлууд Саураб Синха Ахлах эдийн засагч, НҮБХХ Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
Эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг хангах санхүүгийн зах зээлийн оновчтой бүтцийг тодорхойлох нь СанЛавМэд ХХК

ҮХШХ, Хөгжлийн бодлого, Стратеги төлөвлөлтийн газар

2012 Нийтлэгдсэн бүтээлүүд
 
Хуудас бүрт # << Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>    Хуудас 1 . Нийт хуудас: 14.Нийт ном: 267
 
 
 

Эрэлттэй Судалгааны Бүтээлүүд

Сангаас мэдээлэл хайх: 
Зохиогч: 
Гарчиг: 
Тайлбар: 
Find us on Facebook
Follow Us