Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Үндэсний хөгжлийн бодлого,төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Дамдинсүрэнгийн Эрдэнэбулган

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Монгол

Түлхүүр үгс: Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, Чили улс, Ботсвана улс, хүн капитал,

Огноо: 2014-02-01

Энэхүү судалгаанд уул уурхай дээр тулгуурлан амжилттай хөгжсөн Чили, Ботсвана улсыг сонгон авч, тэдгээрийн хөгжилд хүрсэн арга зам, туршлагыг судалж, Монгол улсын үндэсний хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, боловсруулалтын үйл явцад шаардлагатай нийтлэг зүйлсийг танилцуулсан.

 

Хуваалцах: Share Twitt Share