Finished researches

Үндэсний хөгжлийн бодлого,төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа

Authors: Economics and Research Institute

Source: Economic Research Institute

Keywords: Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, Чили улс, Ботсвана улс, хүн капитал,

Date: 2014-02-01

Энэхүү судалгаанд уул уурхай дээр тулгуурлан амжилттай хөгжсөн Чили, Ботсвана улсыг сонгон авч, тэдгээрийн хөгжилд хүрсэн арга зам, туршлагыг судалж, Монгол улсын үндэсний хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, боловсруулалтын үйл явцад шаардлагатай нийтлэг зүйлсийг танилцуулсан.

 

Хуваалцах: Share Twitt Share