Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

5-р Цахилгааны Станцын Монголын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Түлхүүр үгс: Цахилгаан Станц

Огноо: 2014-07-01

Power demand has grown by ~57% since 2003 and is expected to grow 12% annually to 2020 mainly due to soaring demand from mining and industrial projects, most of them are located in South Gobi.  A material shortage is highly likely as ~70% of the installed capacity becomes obsolete in the next 5 years.

Хуваалцах: Share Twitt Share