Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Мөнгөний бодлогын тэргүүлэх чиглэл: Валютын ханшийг удирдах ба инфляцыг онилох

Зохиогч: Пүрэвжавын Авралт-Од, Цэрэндоржийн Батсүх, Дагиймаагийн Түвшинжаргал

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл:

Түлхүүр үгс:

Огноо: 2012-12-01

Дэлхийн Банкны захиалгаар гүйцэтгэв. Энэ судалгаа нь жижиг, нээлттэй эдийн засгийн DSGE загварыг байгалийн баялгийн салбараар өргөтгөн ашиглаж мөнгөний бодлогын оновчтой чиглэлийг тодорхойлох, санал болгох зорилготой. Загварын параметрүүдийг ялгаатай судалгааны үр дүн болон улс орны онцлог шинжийг ашиглан калибраци  хийсэн.

Хуваалцах: Share Twitt Share