Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Нүүрсний зах зээлийн судалгаа

Зохиогч: Чулуундоржийн Хашчулуун (Др), Бэгзийн Дэлгэрмаа, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Түлхүүр үгс: Монгол Улс, Хятадын зах зээл, нүүрс, ган үйлдвэрлэл, эрчим хүчний станц, цэвэр эрчим хүч хөтөлбөр

Огноо: 2017-03-20

Одоогийн байдлаар судалгааны урьдчилсан үр дүнг олон нийтэд танилцуулсан бөгөөд 3 сарын 30-ны өдөр эцсийн тайланг хүлээлгэн өгөх болно. Товчхондоо, энэхүү судалгааны ажил маань үндсэн 3 бүлэг (эрэлт, нийлүүлэлт, үнэ)-ээс бүрдэж байна.  Судалгааны гол зорилго бол Монголын нүүрсний зах зээлийг гүнзгийрүүлэн судлах 

Хуваалцах: Share Twitt Share