Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Уул уурхайн салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө ба төсвийн орлогын удирдлага

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Лханаажавын Эсмэдэх, Бэгзийн Дэлгэрмаа, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Түлхүүр үгс: Уул уурхайн салбар, нөлөөллийн үнэлгээ, төсвийн орлогын удирдлага, тооцоолон ерөнхий тэнцвэрийн (CGE) загвар, Монгол

Огноо: 2018-06-13

Тайлбар:

Энэхүү судалгаанд “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийн эдийн засаг дахь нөлөө, төсвийн орлогын удирдлагыг авч үзсэн. Судалгааны баг орлогын удирдлагын өнөөгийн байдлын шинжилгээнд Сангийн яам, Монголбанк болон бусад байгууллагуудын хийсэн судалгаануудыг ашиглан өргөн цар хүрээтэй мэдээллийг багтаасан болно. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн үр нөлөөг үнэлэхдээ бид өөрсдийн боловсруулсан CGE  загварыг ашигласан.

Хуваалцах: Share Twitt Share