Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Компанийн бондын зах зээлийн судалгаа

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Загдбазарын Манлайбаатар, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Түлхүүр үгс: Компанийн бонд, санхүүгийн зах зээл, хөрөнгийн зах зээл, Монгол Улс

Огноо: 2019-10-31

Монгол Улс ашигт малтмалын экспортоос хараат байгаагаас шалтгаалж 2012 оны түүхий эдийн үнийн уналтад өртөж, төлбөрийн тэнцлийн хямрал, төсвийн хүндрэлтэй тулгарсан. Макро эдийн засгийн уналтыг зөөлрүүлэх арга хэмжээ түр зуур нөлөө үзүүлсэн ч улсын өрийг улам хүндрүүлж, гадаад тэнцлийг сулруулж, банкны активын чанарыг муутгасан. Улмаар 2016 онд эдийн засгийн уналт нүүрлэсэн Монгол Улс ОУВС-аас дэмжлэг хүссэн. Энэхүү судалгаа нь Монгол Улсын санхүүгийн салбар болон эдийн засгийг сэргээх нэг чухал хүчин зүйл болох компанийн бондын зах зээлийн боломж, тэр дундаа Монгол дахь компанийн бондын зах зээлийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, цаашдын хөгжлийн замд дүн шинжилгээ хийсэн. Түүнчлэн компанийн бондын зах зээлийг өргөжүүлэх боломжийн талаар тодруулж, үндсэн саад бэрхшээл, шаардлагатай дэмжлэгийн механизмыг судлах, тухайлбал компанийн бонд гаргахад саад болж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох, зохицуулалтын болон техникийн туслалцааны хэрэгцээг үнэлэх, хууль эрх зүйн болон институцийн саад бэрхшээлийг шийдвэрлэх, зах зээлийн дэд бүтэц болон хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх шийдлүүдийг санал болгох зорилго тавьсан. Тус судалгаанд ЖАЙКА-ийн туршлагатай мэргэжилтнүүд зөвлөж ажилласан. Судалгаа нь компанийн бондын эрч хүчтэй, хүртээмжтэй зах зээлээр дамжуулан Монголын нөөц бололцоогоо нээх бодлого, стратегийн талаар Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж зэрэг гол оролцогч талуудад чухал мэдээлэл өгнө гэж найдаж байна.

Хуваалцах: Share Twitt Share

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Манай харилцагчид