Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Ковид-19 цар тахлын Монголын эмзэг бүлэг, нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн түргэвчилсэн үнэлгээ.

Зохиогч: ERI, UNDP

Хэвлэн нийтэлсэн:

Хэл: Монгол

Түлхүүр үгс: ERI, UNDP

Огноо: 2020-06-12

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP)-ийн захиалгаар Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн энэхүү судалгааг гүйцэтгэлээ 

Хуваалцах: Share Twitt Share

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Манай харилцагчид