Finished Studies

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP)-ийн захиалгаар Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн “COVID-19 цар тахлын Монголын эмзэг бүлэг, нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн түргэвчилсэн үнэлгээ”-ний танилцуулга нийтлэгдлээ.

Authors: ERI, UNDP

Source:

Language: English

Keywords: ERI, UNDP

Date: 2020-06-12

Хуваалцах: Share Twitt Share