Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Уул уурхайн салбарын татвар ба санхүүгийн тайлагнал

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Нэмэхбаярын Энхбаяр, Баярцогтын Хорол-Эрдэнэ, Цэрэндоржийн Оюунзул

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Түлхүүр үгс: уул уурхай, татвар, татварын урамшуулал

Огноо: 2019-12-30

Энэ судалгааны зорилго нь Монгол Улсын уул уурхайн салбар дахь төсвийн дэглэмийг бусад орнуудтай харьцуулж, тулгамдаж буй асуудал, боломжуудыг тодорхойлоход оршино. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны хүсэлтээр, уул уурхайн салбарыг татварын бодлогоор урамшуулах шаардлага байгаа эсэх, хэрвээ шаардлагатай бол ямар арга хэмжээ, хэрэгслийг ашиглаж болох талаар энд судаллаа. Ингэхдээ тус салбарын хөгжил, ижил төстэй орнуудын туршлага сургамжийг харьцуулав.

Хуваалцах: Share Twitt Share