Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Хуудас бүрт: 1234»
Нийт 72. 21-40- харуулав


Монголын макро эдийн засгийн судалгаа

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Загдбазарын Манлайбаатар

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл:

Дэлгэрэнгүй харах
Төсвийн орлогын удирдлага: төсвийн тусгай шаардлагын шинжилгээ

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Загдбазарын Манлайбаатар, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Уул уурхайн салбар дахь гэрээ

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Чулуундоржийн Хашчулуун, Загдбазарын Манлайбаатар, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн, Даваагийн Өнөржаргал

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Монгол Улсын экспортыг дэмжих бодлогын нөлөөллийн үнэлгээ

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Чулуунбатын Нарантуяа, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй, Даваагийн Өнөржаргал, Баярцогтын Хорол-Эрдэнэ

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Хүнсний ногооны нэмүү өртгийн сүлжээний судалгаа

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Загдбазарын Манлайбаатар, Цэрэндоржийн Оюунзул, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн, Дэлгэрчулууны Анхбаяр

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл:

Дэлгэрэнгүй харах
Уул уурхайн салбарын маркетинг ба борлуулалт

Зохиогч: Загдбазарын Манлайбаатар, Бэгзийн Дэлгэрмаа, Цэрэндоржийн Оюунзул, Баярцогтын Хорол-Эрдэнэ

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Уул уурхайн салбарын хөгжлийн стратеги

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Бэгзийн Дэлгэрмаа

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2018

Зохиогч: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл:

Дэлгэрэнгүй харах
Уул уурхайн салбарын орон нутгийн өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөө: Монголын жишээ

Зохиогч: Загдбазарын Манлайбаатар

Хэвлэн нийтэлсэн: ЭЗСЭШХ

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Уул уурхайн салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө ба төсвийн орлогын удирдлага

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Лханаажавын Эсмэдэх, Бэгзийн Дэлгэрмаа, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Бэлчээрийн доройтол ба малын хөлийн татвар

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй, Баярцогтын Хорол-Эрдэнэ

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Төсвийн бодлогын индекс

Зохиогч: Загдбазарын Манлайбаатар, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн, Баярцогтын Хорол-Эрдэнэ

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Ашигт малтмалын зах зээлийн тойм судалгаа (2017 оны 10-р сар))

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс болон бусад

Хэвлэн нийтэлсэн: ЭЗСЭШХ

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Монгол Улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

Зохиогч: Загдбазарын Манлайбаатар, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй, Бэгзийн Дэлгэрмаа, Түвшинтөгсийн Дөлгөөн

Хэвлэн нийтэлсэн: ЭЗСЭШХ

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Төсвийн орлогын удирдлага

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Лханаажавын Эсмэдэх, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй, Бэгзийн Дэлгэрмаа

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн зардлын судалгаа

Зохиогч: Чулуунбатын Нарантуяа, Даашинхүүгийн Гансүлд, Загдбазарын Манлайбаатар

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Өрхүүдийн Эрсдэлийн Симуляцийн Судалгаа

Зохиогч: Баяржаргалын Ариун-Эрдэнэ, Доожавын Ган-Очир

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Монголын эдийн засгийн (рекурсив) динамик CGE загварын хөгжүүлэлт: ERI-CGE загвар

Зохиогч: Лханаажавын Эсмэдэх, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Нүүрсний зах зээлийн судалгаа

Зохиогч: Чулуундоржийн Хашчулуун (Др), Бэгзийн Дэлгэрмаа, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Алтны зах зээлийн судалгаа

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Бэгзийн Дэлгэрмааг, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Хуудас бүрт: 1234»

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Манай харилцагчид