Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Хуудас бүрт: «1234
Нийт 72. 41-60- харуулав


Орон сууцны зээлийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Даашинхүүгийн Гансүлд

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Зэсийн зах зээлийн судалгаа

Зохиогч: Галиндэвийн Рагчаасүрэн, Баатарзоригийн Цолмон

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл:

Дэлгэрэнгүй харах
Төмрийн хүдрийн зах зээлийн судалгаа

Зохиогч: Буянцогтын Бат, доктор, зочин судлаач Загдбазарын Манлайбаатар, ахлах судлаач

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Монголын дундаж давхаргын судалгаа

Зохиогч: Загдбазарын Манлайбаатар, Батсуурийн Цэндсүрэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Монголын эдийн засгийн статик CGE загвар

Зохиогч: Галиндэвийн Рагчаасүрэн, Баатарзоригийн Цолмон, Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Нямдоржийн Насантогтох, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй, Төрийн Тэлмэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Бодлогын орон зайн индекс

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Загдбазарын Манлайбаатар, Баяржаргалын Мөнх-Ирээдүй

Хэвлэн нийтэлсэн: ЭЗСЭШХ

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
ХАА-н салбарын өрсөлдөх чадвар ба орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшин

Зохиогч: Гунгаагийн Бумчимэг, Дамдинсүрэнгийн Эрдэнэбулган

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Өрхүүдэд учрах инфляцийн дарамт

Зохиогч: Галиндэвийн Рагчаасүрэн, Баатарзоригийн Цолмон

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Эдийн засгийн диверсификаци болон улс төрийн эдийн засаг

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл:

Дэлгэрэнгүй харах
5-р Цахилгааны Станцын Монголын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Төсвийн ил тод байдал, иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх хөшүүрэг, арга зам

Зохиогч: Чулуунбатын Нарантуяа, Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Загдбазарын Манлайбаатар, Дамбын Баасанхүү, Амарсайханы Энхманлай

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Эрдэнэс Таван Толгойн нөлөөллийн эдийн эасгийн үнэлгээ

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Монголын төмрийн хүдрийн салбарын нөлөөллийн эдийн засгийн үнэлгээ, 2014 оны 3-р сар

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Монголын эдийн засгийн хэтийн төлөв, сорилтууд

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс

Хэвлэн нийтэлсэн: East Asia Forum

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Боловсролын салбарын тойм судалгаа

Зохиогч: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Үндэсний хөгжлийн бодлого,төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа

Зохиогч: Батдэлгэрийн Түвшинтөгс, Дамдинсүрэнгийн Эрдэнэбулган

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Зохиогч: Галиндэвийн Рагчаасүрэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Economic Research Institute

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Чингис бондын хөрөнгийн хуваарилалтын нөлөөллийн эдийн засгийн үнэлгээ

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Англи

Дэлгэрэнгүй харах
Монгол дахь хүн ам зүйн өөрчлөлт ба нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

Зохиогч: Economic Research Institute

Хэвлэн нийтэлсэн: Economic Research Institute

Хэл:

Дэлгэрэнгүй харах
Валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн хэрэгсэл

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Хэл: Монгол

Дэлгэрэнгүй харах
Хуудас бүрт: «1234

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Манай харилцагчид