МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИК CGE ЗАГВАР – Уул уурхайн салбарын нөлөө” сэдэвт хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байуулагдлаа.

Олон улсын "Partnership for Economic Policy" байгууллага болон төслийн багийн зохион байгуулж буй "МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИК CGE ЗАГВАР – Уул уурхайн салбарын нөлөө" сэдэвт үндэсний хэлэлцүүлэг Улаанбаатар зочид буудлын Өргөө танхимд 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 10:00-13:00 цагийн хооронд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Хуваалцах: Share Twitt Share