“The current state and perspectives of the Mongolian economy-2020” forum was successfully.

...   Read more

Forum   Read more

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP)-ийн захиалгаар Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн

“COVID-19 цар тахлын Монголын эмзэг бүлэг, нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн түргэвчилсэн үнэлгээ”-ний танилцуулга нийтлэгдлээ.   Read more

ERI Finished Studies