НОМ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамтай хамтран “Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарын судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-ын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн. Уг төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлуудыг нэгтгэн, “Монгол Улсын эдийн засгийн ашигт малтмалаас хараат байдал” номыг бэлтгэн гаргалаа.   Дэлгэрэнгүй харах

Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэнгийн 2022 оны жилийн тайлан гарлаа.

...   Дэлгэрэнгүй харах

Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд Бүгдийг харах