Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Дэргэдэх Макро Эдийн Засгийн Уялдаа Холбоог Сайжруулах Дэд Зөвлөлийн Хуралдааны Хөтөлбөр

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ МАКРО ЭДИЙН

ЗАСГИЙН УЯЛДАА ХОЛБООГ САЙЖРУУЛАХ

ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Хаана: Улаанбаатар хот, МУИС-ын дугуй танхим

Хэзээ: 2011 оны 10 дугаар сарын 11-ний Мягмар гарагын 09.30 цагт

Хуралдааныг даргалах: Л.Дашдорж – Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Эдийн засгийн бодлогын зөвлөх

09.30-09.40

-

Нээлт

Л.Дашдорж – Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх

 

09.40-09.50

-

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Эдийн засгийн бодлогын салбар зөвлөл дээр хэлэлцэгдсэн хамгийн шилдэг илтгэлийн батламж гардуулах арга хэмжээ

Үндсэн илтгэл:

09.50-10.35

-

“Эдийн засгийн хөгжлийн бүс”

Д.Одхүү - Улсын Их хурлын гишүүн

 

10.35-10.50

-

Асуулт, хариулт

10.50-11.00

-

Завсарлага

11.00-11.20

-

АХБ-ны Ерөнхийлөгч Харухико Куродад Монгол Улсын Их сургуулийн хүндэт профессор цол олгох арга хэмжээ

11.20-12.00

-

АХБ-ны Ерөнхийлөгч Харухико Куродагийн илтгэл

12.00-12.20

-

Асуулт, хариулт

--oOo--

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ,

ВАЛЮТЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Хаана: Улаанбаатар хот, МУИС-ын дугуй танхим

Хэзээ: 2011 оны 10 дугаар сарын 12-ны Лхагва гарагын 09.30 цагт

Хуралдааныг даргалах: Д.Даваасамбуу – Улсын Их хурлын даргын зөвлөх

09.30-09.40

-

Нээлт

Д.Даваасамбуу – Улсын Их хурлын даргын зөвлөх

Үндсэн илтгэл:

Гадаад секторын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын хандлага

 

09.40-10.10

-

Монгол Улсын төлбөрийн тэнцлийн 2010 оны гүйцэтгэл, 2011 оны хүлээгдэж буй үр дүн, дунд хугацааны хандлага

Монголбанкны валют, эдийн засгийн газрын захирал Г.Дэлгэрмаа

10.10-10.30

-

Асуулт, хариулт

Валютын ханшийн чангаралтын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, бодлогын асуудлууд

 

10.30-11.00

-

Ханшид нөлөөлж буй  хүчин зүйл

Монголбанкны ВЭЗГ-ын ТТССХ-ийн захирал С.Болд

11.00-11.20

-

Төгрөгийн ханшны чангаралт эдийн засгийн бодит салбаруудад нөлөөлөх нөлөөлөл”

Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хорооны Хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Т.Дэлгэрнаран

 

11.20-11.40

-

Хөрөнгийн дотогшлох урсгалын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: DSGE загвараар шинжлэх нь

Монголбанкны МБСГ-ын эдийн засагч П.Авралт-Од, Г.Бумчимэг,

Б.Даваадалай

 

11.40-12.30

-

Асуулт, хариулт

--oOo--

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ МӨНГӨНИЙ

БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Хаана: Улаанбаатар хот, МУИС-ын дугуй танхим

Хэзээ: 2011 оны 10 дугаар сарын 13-ны Пүрэв гарагын 09.30 цагт

Хуралдааныг даргалах: Р.Амаржаргал – Улсын Их хурлын гишүүн

09.30-09.40

-

Нээлт

Л.Пүрэвдорж – Монголбанкны Ерөнхийлөгч

 

Үндсэн илтгэл:

 

09.40-10.10

-

“Мөнгөний бодлого”

Монголбанкны МБСГ-ын захирал Д.Болдбаатар

 

10.10-10.30

-

Асуулт, хариулт

Сэдэвчилсэн илтгэл:

 

 

 

10.30-11.00

-

“Их хэмжээний хөрөнгөөс шалтгаалж Монгол Улсын Мөнгө, Сангийн бодлогуудад зохицуулалт хийх нь”

“Coordination of fiscal and monetary policies in Mongolia in anticipation of large-scale capital”

Б.Алтанцэцэг (профессор, МУИС)

 

11.00-11.30

-

Асуулт, хариулт

 

--oOo--

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ ТӨСВИЙН

БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Хаана: Улаанбаатар хот, МУИС-ын дугуй танхим

Хэзээ: 2011 оны 10 дугаар сарын 14-ний Баасан гарагын 09.30 цагт

Хуралдааныг даргалах: Ч.Улаан – Улсын Их хурлын гишүүн

11.00-11.10

-

Нээлт

Ч.УлаанУлсын Их хурлын гишүүн

 

Үндсэн илтгэл:

 

11.10-11.20

-

Нээлтийн илтгэл

С.Баярцогт – Сангийн сайд

11.20-11.40

-

“Монгол Улсын 2012 оны төсвийн онцлог шинж”

Б.Батжаргал – Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газрын дарга

 

11.40-12.00

-

Асуулт, хариулт

Сэдэвчилсэн илтгэл:

 

12.00-12.30

-

“2012 оны төсөв ба төсвийн бодлого”

Д.Дуламсүрэн (профессор, МУИС)

 

12.30-13.00

-

Асуулт, хариулт

--oOo--

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН

ӨСӨЛТ, БОДИТ СЕКТОРЫН БОДЛОГЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН

ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Хаана: Улаанбаатар хот, МУИС-ын дугуй танхим

Хэзээ: 2011 оны 10 дугаар сарын 17-ны Даваа гарагын 09.30 цагт

Хуралдааныг даргалах: Ц.Даваадорж - Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургуулийн захирал

09.30-09.40

-

Нээлт

Ц.Даваадорж - Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургуулийн захирал

 

Үндсэн илтгэл:

 

09.30-10.00

-

“Эдийн засгийн өсөлт, бодит секторын 2010 оны гүйцэтгэл, 2011 оны төлөв байдал”

Үндэсний статистикийн хорооны макро эдийн засаг, статистикын газрын дарга Б.Бадамцэцэг

 

10.00-10.30

-

“Монгол Улсын 2012 оны Макро эдийн засгийн чиг хандлага”

Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хорооны дарга Ч.Хашчулуун

 

10.30-11.00

-

Асуулт, хариулт

Сэдэвчилсэн илтгэл:

 

11.00-11.30

-

“Монгол Улсын Ашигт малтмалын эрх зүйн орчинд хийсэн эдийн засгийн шинжилгээ”

“Economic analysis of the mining = legislation in Mongolia”

Б.Солонгоо (Хуульч, MCS)

11.30-12.00

-

Асуулт, хариулт

Хуваалцах: Share Twitt Share