Competitiveness of the Agriculture Sector and Standard of Living of Local Communities

Энэ судалгаагаар бид юуны өмнө эдийн засгийн өсөлт огцом өөрчлөгдөж буй сүүлийн жилүүдэд манай улсын хөдөө аж ахуйн салбарын дотоодын болон дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломж ямар байгааг тодрууллаа. Үүний тулд газар тариалан, мал аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн тус бүрийн зах зээлийн нөхцөл байдал, гадаад зах зээл дэх далд өрсөлдөх чадвар буюу экспортын давуу тал, тэдгээрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломж зэргийг авч үзсэн. Дараа нь хөдөөгийн иргэдийн амьжиргааны түвшинг тэдний орлого, малын тоо, хөдөө аж ахуйн салбарт оруулж буй хөрөнгө оруулалт, иргэдэд олгож буй зээл, малын гаралтай түүхий эдийн үнэ зэрэгтэй холбон судалсан.

Хуваалцах: Share Twitt Share