2017 оны жилийн тайлан

Зохиогч: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл:

Түлхүүр үгс: Жилийн тайлан 2018

Огноо: 2019-07-03

Манай хүрээлэн 2010 оноос хойш эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Бид 2017 онд Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA), Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн яам, Монгол Улсын их сургууль, Монголбанк, PEP олон улсын байгууллага болон бусад байгууллагатай хамтран 15 багц судалгааг гүйцэтгэлээ.

Хуваалцах: Share Twitt Share